آشنایی با دوره شبکه های موبایل
۲۴ام دی ۱۳۹۶ دوربین

آشنایی با دوره شبکه های موبایل

شبکه های موبایل (نسل دوم  ۲G+ نسل سوم  ۳G+ نسل چهارم  ۴G)

 

معرفی دوره:
آموزش شبکه های موبایل

بنابراين از گذراندن این دوره شما خواهید دانست که تکنولوژی موبایل چگونه شکل گرفت , چه استاندارد ها و تکنیک ها و مفاهیمی درون اين جای دارند و ساختار این شبکه و اجزا اين چه نقوشی بر عهده دارند و آنچه که از اين بعنوان شبکه مخابرات سیار نام میبریم , چیست و تفاوتهای نسل ها و تکنولوژی های نو آوری شده درون هر نسل با دقت به نیاز شبکه , چه هستند.

 
اهداف دوره:
مبانی شبکه مخابرات سیار ( نسل دوم )

 آشنایی کامل با مفاهیم بنیادی نسل سوم مخابرات سیار .بررسی اجزا شبکه ( ساختار , اجزا , عملکرد , لینکهای رابط)  و همینطور مشخصه های این نسل و نحوه پیدایش و روند پیشرفت و شکل گیری و تکامل شبکه ,به همراه درک کاملی از نسل سوم , از جمله آموخته های دانشجویان بنابراين از اتمام این دوره می­ باشد.

 آشنایی کامل با مفاهیم بنیادی نسل چهارم  مخابرات سیار و همچنین ساختار شبکه و عملکرد اجزا اين درون مقایسه با نسل پیشین (نسل سوم)  .بررسی اجزا شبکه (ساختار , اجزا , عملکرد , لینک­های رابط)  و همینطور مشخصه های این نسل و نحوه پیدایش و روند پیشرفت و شکل گیری و تکامل شبکه بنابراين از نسل ۳، به همراه درک کاملی از این نسل (۴)، از جمله آموخته های دانشجویان بنابراين از اتمام این دوره می باشد.

 
مخاطبین دوره:
مدیران و کارشناسان تلکام و مخابرات
دانشجویان فعال درون حوزه مخابرات و فناوری اطلاعات

 
جهت مشاهده مسیر دوره ها براساس گرایش های شبکه درون سازمانها و شرکتهای خصوصی کلیک نمایید.


مطالب پیشنهادی